6'    2    3

Duopakke for 2 personer inneholder:

 • 3 flyvninger per person inkludert en high flight hver
 • Briefing (kort kurs)
 • Leie av utstyr 
 • Briefing etter flyvningene
 • 4 VR/AR-opplevelser på deling

Fly sammen inneholder 6 flyvninger for 2 personer, samt 4 VR/AR-opplevelser på deling Hver flyvning tilsvarer lengden - og følelsen av - frittfall under et fallskjermhopp fra 4000 meter. Opplevelsen varer i ca 2 timer, og starter med et orienteringskurs hvor du lærer kroppens stilling og kommunikasjonmetoder, mottar utstyr, flyr i vindtunnel og fri disposisjon av VR-/AR-billettene. Etter flyvningene vil instruktøren din gi deg en demo-oppvisning, og til slutt en briefing.

12'    6    12

En komplett opplevelse familiepakke inneholder:

 • 12 flyvninger på deling mellom inntil 6 personer
 • Briefing (kort kurs)
 • Leie av utstyr 
 • Briefing etter flyvningene
 • 12 VR på deling
 • Video/Bilder
 • high-fly til alle

En medium familiepakke  inneholder 12 flyvninger på deling -mellom inntil 6 personer. Hver flyvning tilsvarer lengden - og følelsen av - frittfall under et fallskjermhopp fra 4000 meter.  

Opplevelsen varer i ca 1.5 timer, begynner med et orienteringskurs hvor du lærer kroppens stilling og kommunikasjonmetoder, mottar utstyr og flyr i vindtunnel. Etter flyvningene vil instruktøren din gi deg en demo-oppvisning og slutt-briefing.

8'    4    8

En liten familiepakke inneholder:

 • 8 flyvninger på deling mellom inntil 4 personer
 • Briefing (kort kurs)
 • Leie av utstyr 
 • Briefing etter flyvningene

En liten familiepakke inneholder 8 flyvninger på deling  mellom inntil 4 personer. Hver flyvning tilsvarer lengden - og følelsen av - frittfall under et fallskjermhopp fra 4000 meter.  

Opplevelsen varer i ca 1.5 timer, og starter med et orienteringskurs hvor du lærer kroppens stilling og kommunikasjonmetoder, mottar utstyr og flyr i vindtunnelen. Etter flyvningene vil instruktøren din gi deg en demo-oppvisning og en slutt-briefing.

12'    6    12

En medium familiepakke inneholder:

 • 12 flyvninger på deling mellom inntil 6 personer
 • Briefing (kort kurs)
 • Leie av utstyr 
 • Briefing etter flyvningene

En medium familiepakke  inneholder 12 flyvninger på deling -mellom inntil 6 personer. Hver flyvning tilsvarer lengden - og følelsen av - frittfall under et fallskjermhopp fra 4000 meter.  

Opplevelsen varer i ca 1.5 timer, begynner med et orienteringskurs hvor du lærer kroppens stilling og kommunikasjonmetoder, mottar utstyr og flyr i vindtunnel. Etter flyvningene vil instruktøren din gi deg en demo-oppvisning og slutt-briefing.

20'    10    20

En stor familiepakke inneholder:

 • 20 flyvninger på deling mellom maks 10 personer
 • Briefing (kort kurs)
 • Leie av utstyr 
 • Briefing etter flyvningene

En stor familiepakke inneholder 20 flyvninger på deling mellom inntil 10 personer. Hver flyvning tilsvarer lengden - og følelsen av - frittfall under et fallskjermhopp fra 4000 meter.  

Opplevelsen varer i ca 1.5 timer, og starter med et orienteringskurs hvor du lærer kroppens stilling og kommunikasjonmetoder, mottar utstyr og flyr i vindtunnel. Etter flyvningene vil instruktøren din gi deg en demo-oppvisning en slutt-briefing.

26'    13    26

En liten gruppepakke inneholder:

 • 26 flyvninger på deling mellom inntil 13 personer
 • Briefing (kort kurs)
 • Leie av utstyr 
 • Briefing etter flyvningene

En liten gruppepakke inneholder 26 flyvninger fordelt mellom inntil 13 personer. Hver flyvning tilsvarer lengden på - og følelsen av - frittfall i et fallskjermhopp fra 4000 meter. Opplevelsen varer i omtrent en og en halv time, og starter med et kurs hvor du lærer kroppsposisjoner og kommunikasjon, deretter utdeling av utstyr og så fly i vindtunnel. Etter flyvningene vil instrukørene ha en rask fremvisning og en slutt-briefing. 

52'    26    1

En stor gruppepakke inneholder:

 • 52 flyvninger på deling mellom inntil 26 personer
 • Briefing (kort kurs)
 • Leie av utstyr 
 • Briefing etter flyvningene

En liten gruppepakke inneholder 52 flyvninger fordelt mellom inntil 26 personer. Hver flyvning tilsvarer lengden på - og følelsen av - frittfall i et fallskjermhopp fra 4000 meter. Opplevelsen varer i omtrent en og en halv time, og starter med et kurs hvor du lærer kroppsposisjoner og kommunikasjon, deretter utdeling av utstyr og så fly i vindtunnel. Etter flyvningene vil instrukørene ha en rask fremvisning og en slutt-briefing. 

Min handlevogn 0
Din handlevogn er tom
Ledig tid