4'    1    4

En komplett opplevelse inneholder:

 • 4 flyvninger for 1 person inkludert en high fly
 • Briefing (kort kurs)
 • Leie av utstyr 
 • Briefing etter flyvningene
 • 4 VR/AR-opplevelser

En komplette opplevelse inneholder 4 flyvninger for én person, samt 4 VR/AR-opplevelser. Hver flyvning tilsvarer lengden - og følelsen av - frittfall under et fallskjermhopp fra 4000 meter. Opplevelsen varer i ca 2 timer, og starter med et orienteringskurs hvor du lærer kroppens stilling og kommunikasjonmetoder, mottar utstyr, flyr i vindtunnel og fri disposisjon av VR-/AR-billettene. Etter flyvningene vil instruktøren din gi deg en demo-oppvisning, og til slutt en briefing.

4'    1    4

En liten pakke inneholder:

 • 4 flyvninger for 1 person
 • Briefing (kort kurs)
 • Leie av utstyr 
 • Briefing etter flyvningene

En liten pakke inneholder 4 flyvninger for én person. Hver flyvning tilsvarer lengden - og følelsen av - frittfall under et fallskjermhopp fra 4000 meter.  Opplevelsen varer i ca 1.5 timer og starter med et orienteringskurs hvor du lærer kroppens stilling og kommunikasjonmetoder, mottar utstyr, og til slutt flyr i vindtunnelen. Etter flyvningene vil instruktøren din gi deg en demo-oppvisning, og så en en slutt-briefing.

6'    1    6

En medium pakke inneholder:

 • 6 flyvninger for 1 person
 • Briefing (kort kurs)
 • Leie av utstyr 
 • Briefing etter flyvningene

En medium pakke inneholder 6 flyvninger for én person. Hver flyvning tilsvarer lengden - og følelsen av - frittfall under et fallskjermhopp fra 4000 meter.  Opplevelsen varer i ca 1.5 timer, begynner med et orienteringskurs hvor du lærer kroppens stilling og kommunikasjonmetoder, mottar utstyr, og deretter flyr i vindtunnelen. Etter flyvningene vil instruktøren din gi deg en demo-oppvisning, og en slutt-briefing.

10'    1    10

En stor pakke inneholder:

 • 10 flyvninger for 1 person
 • Briefing (kort kurs)
 • Leie av utstyr 
 • Briefing etter flyvningene

Den store pakken  inneholder 10 flyvninger for én person. Hver flyvning tilsvarer lengden - og følelsen av - frittfall under et fallskjermhopp fra 4000 meter.  Opplevelsen varer i ca 1.5 timer, og starter med et orienteringskurs hvor du lærer kroppens stilling og kommunikasjonmetoder, mottar utstyr og flyr i vindtunnel. Etter flyvningene vil instruktøren din gi deg en demo-oppvisning og en slutt-briefing.

2'    1    2

En minipakke inneholder:

 • 2 flyvninger for 1 person
 • Briefing (kort kurs)
 • Leie av utstyr 
 • Briefing etter flyvningene

En minipakke inneholder 2 flyvninger for én person. Hver flyvning tilsvarer lengden - og følelsen av - frittfall under et fallskjermhopp fra 4000 meter.  Opplevelsen varer i ca 1 time, begynner med et orienteringskurs hvor du lærer kroppens stilling og kommunikasjonmetoder, mottar utstyr, flyr i vindtunnel. Etter flyvningene vil instruktøren din gi deg en demo-oppvisning, og til slutt en briefing.

30'    1    10

Bli en Proflyer

I dette 3-trinns kurset begynner du på veien mot å bli en Proflyer. Kurset består av 3 ganger 10 minutter i vindtunnelen og inkluderer alt nødvendig utstyr for en trygg flytur og full orientering med en sertifisert instruktør som vil lede deg gjennom hele prosessen. Du kan velge å ta alle tre trinnene på en dag eller booke dem separat.

 • Trinn 1: 1x10min

Det første trinnet inneholder en pre-briefing hvor du lærer kroppsposisjonen, kommunikasjon underveis, mottar flyutstyr og går inn i vindtunnelen for å fly. Du vil lære å fly på magen og bevege deg rundt i luften. Etter flyvningene vil instruktøren utføre en demonstrasjon etterfulgt av en slutt-briefing. Dette trinnet er nok til å gi deg det grunnleggende for å gå videre til neste trinn.

 • Trinn 2: 1x10min

På andre trinnet lærer du deg hvordan du flyr kontrollert i vindtunnelen og fokuserer på å oppfylle kriteriene for å bli en proflyer, som er: Fly inn i tunnelen, svinge til høyre og venstre, fly frem og tilbake, opp og ned, samt komme seg ut av tunnelen på egenhånd. 

 • Trinn 3: 1x10min

På trinn tre har du tiden til egen dispsosisjon med eller uten instruktør. Når dette trinnet er gjennomført er du en sertifisert Proflyer hos Modern Activity Center og kan selv booke inn tid, med eller uten instruktør, og ha tilgang til egne Proflyer-priser.

Min handlevogn 0
Din handlevogn er tom